Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen ?

Meer informatie
Header Visuel

Laat een bood­schap achter voor de Brusselaar van de toekomst

06.12.18 — 05.05.19

experience.brussels – Vanaf 6 decem­ber 2018 kan je gedurende 5 maan­den via een tijd­scap­sule jouw hart voor Brus­sel lat­en spreken, en deze bood­schap bewaren voor de vol­gende gen­er­atie. De inspi­ratie voor het ontwerp van deze tijd­scap­sule von­den we bij de bollen van het Atomium.

bg

Hoe deel­ne­men?

  1. Neem een foto – of beter nog, een self­ie – van (of op) je favori­ete plek in Brussel.
  2. Upload deze foto op onze web­site www.time-capsule.brussels. Je ont­vangt automa­tisch een e-mail met een link naar je e-tick­et in pdf-for­maat, waarmee je de ten­toon­stelling experience.brussels gratis kan bezoeken. Op dit e-tick­et, dat je kan down­load­en of afdrukken, staat jouw foto met een per­soon­lijke QR-code. 
  3. Stap tij­dens je bezoek van de ten­toon­stelling in de Time Cap­sule. Scan er je per­soon­lijke QR-code die op je e-tick­et staat. Je foto ver­schi­jnt dan op het scherm. Reg­istreer via het touch­screen jouw wens voor Brus­sel in 2028. Je kan je wens her­beluis­teren en indi­en nodig opnieuw opnemen. 
  4. Je foto en de bijhorende audio­bood­schap wor­den samen met alle andere getu­igenis­sen bewaard in de Time Cap­sule, tot de heropen­ing in 2028.
  5. Wacht niet tot op het laat­ste moment om deel te nemen. De eerste 500 bezoek­ers nemen automa­tisch deel aan onze lot­trekking, waarmee ze kans mak­en op twee zit­jes aan boord van de Tram Experience.

Experience.Brussels bestaat 10 jaar!

De Time Cap­sule is een evo­lu­tieve, tijdelijke instal­latie, geor­gan­iseerd door visit.brussels ter gele­gen­heid van het tien­jarig bestaan van de ten­toon­stelling experience.brussels.

Deze ten­toon­stelling biedt bezoek­ers een aparte en per­soon­lijke blik op Brus­sel. Op de bladz­i­j­den van een reuze­g­root boek vind je er de scharnier­mo­menten van de Brus­selse geschiede­nis, met een inter­ac­tieve quiz test je je ken­nis van de Europese Unie, en als je goed je oren spits, leer je miss­chien zelfs een paar woor­den van dat heer­lijke Brus­selse dialect!