Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen ?

Meer informatie

Laat een boodschap achter voor de Brusselaar van de toekomst

  1. Neem een foto – of beter nog, een self­ie – van (of op) je favori­ete plek in Brussel.
  2. Upload deze foto op onze web­site www.time-capsule.brussels. Je ont­vangt automa­tisch een e-mail met een link naar je e-tick­et in pdf-for­maat, waarmee je de ten­toon­stelling experience.brussels gratis kan bezoeken. Op dit e-tick­et, dat je kan down­load­en of afdrukken, staat jouw foto met een per­soon­lijke QR-code. 
  3. Stap tij­dens je bezoek van de ten­toon­stelling in de Time Cap­sule. Scan er je per­soon­lijke QR-code die op je e-tick­et staat. Je foto ver­schi­jnt dan op het scherm. Reg­istreer via het touch­screen jouw wens voor Brus­sel in 2028. Je kan je wens her­beluis­teren en indi­en nodig opnieuw opnemen. 
  4. Je foto en de bijhorende audio­bood­schap wor­den samen met alle andere getu­igenis­sen bewaard in de Time Cap­sule, tot de heropen­ing in 2028.
  5. Wacht niet tot op het laat­ste moment om deel te nemen. De eerste 500 bezoek­ers nemen automa­tisch deel aan onze lot­trekking, waarmee ze kans mak­en op twee zit­jes aan boord van de Tram Experience.

Voor­dat je je deel­name kan valid­eren, dien je je e-mailadres op te geven en de algemene voor­waar­den te aan­vaar­den. Na val­i­datie ont­vang je een beves­tig­ings­mail met een link naar je gratis toe­gang­stick­et voor de ten­toon­stelling experience.brussels. Op dit toe­gang­stick­et staat een QR-code die je moet inscan­nen in de Time Capsule. 

Om deel te nemen aan de wed­stri­jd moet je naar de vol­gende stap gaan.

Bedankt voor je deelname.

Tij­dens je bezoek kan je jouw getu­ige­nis in de Time Cap­sule vast­leggen door de QR-code op het gratis toe­gang­stick­et te scannen.

Check of onze beves­tig­ings­mail niet in je junkmail is terecht­gekomen. Het toe­gang­stick­et is niet bij de e-mail gevoegd, maar je vin­dt er wel een link die je toe­gang ver­leent tot het e-tick­et. Je kan een screen­shot mak­en van deze open pag­i­na in je brows­er of gewoon de link bijhouden.

Waag je kans

Wens je deel te nemen aan de lottrekking, beantwoord dan de onderstaande vraag en deel je troebele foto op Facebook.

1 - Hoeveel musea maken deel uit van het netwerk Brussels Museums (de Brusselse Museumraad vzw) op 6/12/2018?

2 - Delen via Facebook

Het enige wat je hoeft te doen is je foto te delen op Facebook om je deelname aan de wedstrijd te valideren.

Bedankt voor je deelname.

De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden binnen de 3 kalenderdagen volgend op het afsluiten van de Wedstrijd (5 mei 2019). De winnaars zullen worden geïnformeerd per e-mail die uitsluitend wordt verzonden door visit.brussels binnen de 31 dagen volgend op de afsluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs.

  • step_1
  • step_2
  • step_3